Trwająca już od 5 lat wojna wyniszcza Ukrainę, państwo i jej mieszkańców. Biedę można doświadczyć na każdym kroku, alkoholizm stał się epidemią, natomiast poczucie beznadziei ogarnia całe rodziny. Dzieci pozbawione odpowiedniej troski i opieki, żyją w nieustannym strachu. Bardzo często jeden z rodziców wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy, popada w uzależnienie, bądź ginie podczas obrony wschodniej granicy państwa.

Dzieciom i młodzieży brakuje programów profilaktycznych, które mogłyby chronić je przed wchodzeniem we wczesnym wieku w zachowania ryzykowne: alkohol, narkotyki, agresję, przestępczość. Brakuje także programów interwencyjnych otaczających pomocą psychologiczną dzieci z obszaru działań wojennych. Wiele z nich wymaga pomocy post traumatycznej, a ze względu na brak psychologów, sami nauczyciele wspierają wojenne sieroty, nie mając żadnego przygotowania psychologicznego.

 

image
Trwa zbiórka środków finansowych na ŚWIĄTECZNĄ POMOC UKRAINIE.
Więcej informacji

W ramach organizowanej pomocy planowane jest przeprowadzenie w ośrodku „Caritas” w Drohobyczu warsztatów i konferencji poświęconyvh budowaniu więzi rodzinnych oraz poczucia własnej wartości na doświadczeniu sukcesu i szacunku. Zorganizowane zostanie również świąteczne spotkanie dla rodzin oraz podopiecznych ośrodka, którzy zmagają się z konsekwencjami konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy.

Pragniemy podzielić się naszym doświadczeniem spędzania wolnego czasu z rodziną bez konieczności sięgania po alkohol i inne używki. Mamy nadzieję zgromadzić na warsztatach rodziców, nauczycieli i wychowawców tamtejszych szkół, terapeutów, liderów i animatorów. Chcemy udowodnić, że taki styl życia jest w obecnej sytuacji Ukrainy pożądany i możliwy.