Rozwój osobisty

Spostrzegamy rozwój osobisty jako stawanie się coraz to lepszym człowiekiem, jako pracę nad swoimi słabościami, jako rozwój talentów i umiejętności, jako dążenie do osobistego sukcesu. To troska o dobre relacje z samym sobą, drugim człowiekiem i otaczającym nas światem.

Rozwój osobisty to poszukiwanie pełni swojego szczęścia bez naruszania praw i godności innych osób.

Nie jest on zarezerwowany jedynie dla wybranych, to konsekwencja świadomego człowieczeństwa.

Pierwsze lata naszego życia mają znaczący wpływ na rozwój naszej sfery fizycznej, psychicznej, społecznej i intelektualnej. Wraz z rozwojem umiejętności poznawczych kształtuje się nasza samoświadomość. Wychowanie jakie otrzymaliśmy w dzieciństwie ma znaczący wpływ na to, jak spostrzegamy siebie i otaczający nas świat. W momencie, kiedy stajemy się coraz to bardziej samodzielni i dojrzali, nasze życie zaczyna zależeć od nas. To, w jakim stopniu zadbamy o jakość naszego życia świadczy o tym, na ile jesteśmy odpowiedzialni za swoje poglądy, decyzje, słowa i czyny.

Rozwój osobisty powinien być zawsze harmonijny i dotykać każdej sfery naszego życia. Trudno rozwijać sferę psychiczną zaniedbując swoje ciało i duchowość. Nie jest możliwy rozwój umiejętności społecznych bez troski o dobre relacje z samym sobą i swoimi bliskimi. Trudno stawać się świadomą i wolną osobą, bez rozwoju intelektualnego i duchowego...

Życie dostarcza nam wiele możliwości do poszerzania swojej wiedzy oraz zdobywania nowych umiejętności. Trudno jednak zbudować obiektywny obraz siebie jedynie na podstawie osobistej wiedzy i doświadczeń. Dlatego, aby czerpać największą satysfakcję z rozwoju osobistego, niezbędne jest uznanie swoich słabości oraz pokorne wyrażenie potrzeby drugiego człowieka.

Do pracy nad rozwojem osobistym zapraszam tych, którzy chcą dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu, którzy chcą podjąć wyzwanie i wytrwale dążyć do swojego szczęścia.

Oto drogi rozwoju osobistego, podczas których możemy Ci towarzyszyć:

  • life coaching
  • coaching grupowy
  • warsztaty tematyczne
  • grupy rozwojowe

Zapraszam

Aurelia Golda

Kierownik AKADEMII SUKCESU Ośrodka Terapii i Rozwoju Osobistego