Rozwój firmy

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stawia rynek przed współczesnymi firmami, przestawiam ofertę nowatorskich form rozwoju kompetencji miękkich, które najlepiej sprawdzają się w biznesie. Kilka informacji o tym, dlaczego warto inwestować w rozwój umiejętności miękkich w firmie … Nie muszę chyba nikogo przekonywać do tego, że posiadane przez pracowników umiejętności miękkie stanowią istotny wpływ na rozwój firmy. Błędem jest jednak zestawienie umiejętności miękkich i twardych na zasadzie przeciwieństw. Zarówno jedne jak i drugie są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w firmie.

Warto zatem zastanowić się jaki wkład w sukces firmy ma wykwalifikowany specjalista, który posiada odpowiedni zakres wiedzy i umiejętności, jednak ma problem z prezentowaniem i wykorzystaniem swoich talentów, jest niepewny w podejmowanych przez siebie czynnościach, stroni od współpracy z innymi pracownikami oraz agresywnie podchodzi do wszelakich uwag i sugestii na temat swojej pracy…

Nowoczesna firma nieustannie rozpoznaje i odpowiada na potrzeby współczesnego świata ... świata, w którym to coraz trudniej o dialog oparty na szacunku i zrozumieniu. Dlatego płynna komunikacja z klientem jest możliwa jedynie wtedy, kiedy sama firma zostanie zbudowana na przejrzystych procedurach i akceptowanych przez pracowników zasadach. Nowatorski przedsiębiorca dba nie tylko o wzrost dochodu, ale również dąży do tego, aby relacje interpersonalne w firmie oparte były na życzliwości i zaufaniu, wie, że w dobrze zarządzanym zespole szybko rodzą się kreatywne pomysły oraz wzrasta zaangażowanie na rzecz wspólnego sukcesu.

Rozwój umiejętności miękkich to bardzo szerokie pojęcie, dlatego warto odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań:

Przed jakimi wyzwaniami stoi firma?
Jakie cele i rezultaty chcemy osiągnąć?
W czyj rozwój chcemy inwestować? Całego zespołu, czy poszczególnych ich członków?

Pomocne w tym temacie może być rozróżnienie umiejętności miękkich na dwie kategorie - umiejętności osobiste i umiejętności interpersonalne. Umiejętności osobiste to takie zdolności, które pomagają efektywnie zarządzać samym sobą. Należą do nich:

• kreatywność,
• umiejętność zarządzania czasem,
• asertywność,
• radzenie sobie ze stresem,
• inteligencja emocjonalna,
• samomotywacja.

Natomiast umiejętności interpersonalne, inaczej zwane zdolnościami komunikacyjnymi, wykorzystywane są w relacjach z innymi ludźmi. Wśród nich wymienia się:

• perswazja,
• praca grupowa,
• rozwiązywanie konfliktów,
• autoprezentacja,
• zdolności przywódcze,
• motywowanie innych do pracy.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stawia rynek przed współczesnymi firmami, przestawiam ofertę nowatorskich form rozwoju kompetencji miękkich, które najlepiej sprawdzają się w biznesie:

• coaching biznesowy,
• coaching zespołowy,
• warsztaty umiejętności miękkich wg zapotrzebowania firmy.

Rozwój umiejętności miękkich to proces, który wymaga zaangażowania, czasu i pewnych inwestycji finansowych. Jednak zwrot poniesionych kosztów może przynieść efekty przerastające najśmielsze oczekiwania!