Poradnia specjalistyczna

Poradnia specjalistyczna Ośrodka Fundacji Światło-Życie AKADEMIA SUKCESU jest odpowiedzią na pojawiający się problem niskiego poczucia własnej wartości wśród dzieci i młodzieży. Powstała ona na fundamencie wieloletniej pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

Główny celem AKADEMII SUKCESU jest uświadomienie młodemu człowiekowi jego prawdziwej wartości, dostarczenie sytuacji, w których będzie mógł odnaleźć odpowiedź na pytanie kim jestem, rozwijać swoje pasje, talenty i umiejętności, gdzie doświadczy zrozumienia i miłości ze strony najbliższych oraz poczuje się lubiany i doceniany przez inne osoby.

Współczesna kultura i styl życia kreowany przez media, nie pomagają w odkryciu źródła własnej wartości, a to właśnie ona leży u podstaw osobistego sukcesu, zadowolenia z siebie i właściwych relacji z innymi. Wielu młodych ludzi ulega przekonaniu, że szczęście uzależnione jest od posiadania określonych produktów, bycia sławnym, przebojowym, bądź zdobycia umiejętności potwierdzonych tytułami i dyplomami. W konsekwencji tego, żyją w poczuciu bycia kimś gorszym od innych, bycia nikim.

AKADEMIĘ SUKCESU można wspomóc wpłacając darowiznę na nr konto: 42124043861111001087029690
Tytuł: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE OŚRODKA albo przekazując 1,5% PODATKU:
FUNDACJA „ŚWIATŁO-ŻYCIE”
KRS 0000071891
CEL SZCZEGÓŁOWY: AKADEMIA SUKCESU

Więcej informacji o Poradni specjalistycznej: http://poradnia.akademiasukcesu.net