AKADEMIA SUKCESU
Naszym celem jest szczery uśmiech każdego dziecka.
Uśmiech płynący z poczucia akceptacji, szacunku i miłości.
O NAS

Akademia Sukcesu powstała z inicjatywy pani Aurelii Goldy na bazie codziennych kontaktów z uczniami, rodzicami i wychowawcami klas Szkoły Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju. Przeprowadzono wiele rozmów o trudnościach i problemach dzieci, o tym jak widzą siebie, co o sobie myślą. Z rozmów wynikało, że dzieci często borykają się z problemem braku wiary we własne siły, poczuciem osamotnienia, niskiego poczucia własnej wartości a zarazem chęcią udowodnienia sobie i innym, że jest się kimś ważnym, potrzebnym i wartościowym. Zaobserwowano silną zależność między tym, co młodzi ludzie myślą o sobie a tym, w jaki sposób traktują siebie i innych.

Pierwszą podjętą inicjatywą Akademii Sukcesu było stworzenie we wrześniu 2014 r. grupy socjoterapeutycznej. Utworzyło ją ośmiu chłopców w wieku 10 – 12 lat. Program obejmował 15 cotygodniowych spotkań podzielonych na następujące bloki tematyczne:

• JA I MOJA GRUPA
• JA I MOJE EMOCJE
• JA I MOJE ZACHOWANIE
• JA I MOJE WARTOŚCI
• JA I MÓJ SUKCES

W celu podniesienia uczestnikom motywacji do pracy nad sobą oraz dostarczenia właściwych wzorców zachowania, zorganizowano imprezy integracyjne oraz spotkania z osobami, które pomimo wielu przeciwności i własnych słabości osiągnęły swój osobisty sukces.

DSC06631

(Wyprawa górska - Lachowice 2015)

Program Akademii Sukcesu spotkał się z pozytywną opinią rodziców, nauczycieli jak i samych uczestników. Dostrzegano wielką potrzebę kontynuacji zajęć. W 2015 r. nasza akademia otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój. Od kwietnia do czerwca 2015 zajęcia odbywały się w ramach zadania publicznego pod tytułem: AKADEMIA SUKCESU – REAKTYWACJA.

W kolejnych latach Akademia poszerzała swoją ofertę o warsztaty umiejętności społecznych dla klas i grup zorganizowanych, warsztaty umiejętności wychowawczych, prelekcje oraz warsztaty rozwijające pasje i talenty dla dzieci, młodzieży i całych rodzin.

W listopadzie 2018 roku Akademia Sukcesu rozpoczyła swoją działalność jako Ośrodek Rozwoju Osobistego Fundacji Światło-Życie w Jastrzebiu - Zdroju.

O dalszych przygodach naszych kadetów oraz kolejnych podejmowanych przez nas inicjatywach można przeczytać w Kronice Akademii Sukcesu:

Sezon 2014/2015 Sezon 2015/2016 - JUNIOR Sezon 2015/2016 - GIRLS Sezon 2016/2017 - JUNIOR Sezon 2016/2017 - BOYS EVENTY oraz przeglądając zakładkę AKTUALNOŚCI.