AKADEMIA SUKCESU
Naszym celem jest szczery uśmiech każdego dziecka.
Uśmiech płynący z poczucia akceptacji, szacunku i miłości.
O NAS

„Akademii Sukcesu” to program socjoterapeutyczny oparty na podstawowych potrzebach rozwojowych dzieci w wieku szkolnym. Ma na celu budowanie poczucia własnej wartości na doświadczeniu sukcesu oraz kształtowanie szacunku wobec siebie i drugiej osoby. Podejmowane działania mają pomóc w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie. Dlatego program zakłada stworzenie uczestnikom warunków umożliwiających podjęcie wyzwania i osiągniecie wyznaczonego celu: pokonanie lęków i trudności, które tkwią w osobowości dzieci oraz tych, które są konsekwencją zmagań z podjętym wysiłkiem czy nawet ryzykiem.

Zajęcia oparte są na pracy w grupie rówieśniczej. To właśnie dzięki niej w klimacie zaufania i akceptacji młody człowiek może nauczy się radzić sobie w trudnych i stresujących sytuacjach, czerpie satysfakcje ze wspólnych przygód, a przede wszystkim nabiera szacunku do siebie i drugiego człowieka.

Na kształtowanie się poczucia własnej wartości wpływa wiele czynników. Obok predyspozycji genetycznych, znaczącą rolę odgrywa wychowanie. Współczesne badania pokazują, że najważniejszym źródłem poczucia własnej wartości są rodzice, którzy podczas codziennych kontaktów z dzieckiem modelują jego obraz siebie. To oni jako pierwsi dostarczają mu informacji na jego temat, kim dla nich jest, jakie wywołuje u nich uczucia. To na podstawie ich sposobu wyrażania emocji, wypowiadanych słów, zachowania, buduje się poczucie własnej wartości u dziecka. Jednak różne sytuacje życiowe, a nawet współczesna kultura masowa sprawiają, że wiele dzieci wzrasta w poczuciu bycia kimś gorszym od innych. Dlatego przed światem dorosłych, a szczególnie wszelakich instytucji powołanych do wspierania rodzin w procesie wychowania, staje zadanie troski o wszechstronny rozwój młodego człowieka. Nie jest już tajemnicą, że opieka nad dzieckiem, to nie tylko zapewnienie mu posiłku i niezbędnych rzeczy do przeżycia. To uświadomienie mu jego prawdziwej wartości, dostarczenie sytuacji, w których będzie mógł rozwijać swoje talenty i umiejętności, gdzie doświadczy życzliwości, zrozumienia i miłości ze strony dorosłych oraz poczuje się lubiany i doceniany przez rówieśników.

Odpowiedzią na pojawiający się problem niskiego poczucia własnej wartości wśród dzieci było opracowanie programu zajęć socjoterapeutycznych pt. „Akademia Sukcesu”. Program ten powstał w wyniku codziennych kontaktów z uczniami, rodzicami i wychowawcami klas Szkoły Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu - Zdroju. Przeprowadzono wiele rozmów o trudnościach i problemach dzieci w wieku szkolnym, o tym jak widzą siebie, co o sobie myślą. Rozmowy poruszały problemy braku wiary we własne siły, poczucia osamotnienia, niskiego poczucia własnej wartości a zarazem chęci udowodnienia sobie i innym, że jest się kimś ważnym, potrzebnym i wartościowym. Zaobserwowano silną zależność między tym, co młodzi ludzie myślą o sobie i co czują a tym, w jaki sposób traktują siebie i innych.

Pierwsza grupa Akademii Sukcesu powstała w październiku 2014 roku. Utworzyło ją ośmiu chłopców z klas 4-6. Program liczył 15 spotkań tematycznych podzielonych na następujące bloki tematyczne:

  • JA I MOJA GRUPA
  • JA I MOJE EMOCJE
  • JA I MOJE ZACHOWANIE
  • JA I MOJE WARTOŚCI
  • JA I MÓJ SUKCES

W celu podniesienia uczestnikom motywacji do pracy nad sobą oraz dostarczenia właściwych wzorców zachowania, zorganizowano również imprezy integracyjne oraz spotkania z osobami, które pomimo wielu przeciwności i własnych słabości osiągnęły swój osobisty sukces. O przygodach i dalszych losach uczestników naszej akademii przeczytać można w zakładce HISTORIA.

Nazwa programu: „Akademia sukcesu” ma na celu uświadomić uczestnikom jak również ich rodzicom i kolegom, że osiągnięcie sukcesu i poczucie satysfakcji z wykonanego zadania wiąże się z konkretnym wysiłkiem. Niekiedy jest to długa i systematyczna praca, jednak na końcu tej drogi czeka na młodego człowieka poczucie zadowolenia z siebie oraz duma ze strony rodziców czy podziw kolegów. Takie doświadczenia podnoszą poczucie własnej wartości oraz zachęcają do dalszej pracy nad swoimi słabościami.